Tel mee met Taal, 1 op de 6 mensen is laaggeletterd

BrainBro was aanwezig op het ‘Tel mee met Taal’ congres in Utrecht om te netwerken met andere organisaties die zich inzetten voor een geletterd Nederland.
‘Tel mee met Taal’ is een actieprogramma van de overheid en beoogt laaggeletterdheid aan twee kanten aan te pakken: door het bevorderen van lezen – en het plezier in lezen. En door het aan te pakken in de context waarin mensen ertegenaan lopen, zoals bijv het lezen van een bijsluiter bij medicijnen.

Wist je dat 1 op de 6 Nederlanders ouder dan 16 (2,5 miljoen mensen) moeite heeft met lezen, schrijven of rekenen? Deze mensen noemen we laaggeletterd, ze hebben een niveau wat onder het eindniveau VMBO ligt. Laaggeletterden kunnen nog wel lezen en schrijven maar zijn onvoldoende in staat om zodanig informatie te verwerken dat ze zich goed zelfstandig kunnen redden. Laaggeletterdheid is niet hetzeflde als analfabetisme, deze mensen kunnen helemaal niet lezen/schrijven.

Enkele oorzaken van laaggeletterdheid:

 • Opgroeien in een taalarme omgeving (geen boeken of kranten in huis, geen leesvoorbeelden, weinig gesprek)
 • Thuis wordt een andere taal gesproken
 • Er is onvoldoende aandacht en begeleiding op school

Gevolgen:

 • Moeite hebben met het vinden, lezen, begrijpen en toepassen van informatie
 • Moeilijker werk krijgen of promotie maken
 • Onveilige situaties (werkinstructies)
 • Stress -> hoger ziekteverzuim
 • Slecht bereikbaar voor dienstverlening die steeds meer digitaal wordt
 • Een lager inkomen (19% moet rondkomen van een inkomen onder de armoedegrens)
 • 6% is langduring arm, dit percentage is 2x zo hoog als bij niet-laaggeletterden

Nog wat cijfers over laaggeletterden:

 • 55% is van Nederlandse afkomst
 • 57% werkt
 • 42% van mensen die alleen de lagere school heeft afgerond is laaggeletterd
 • De ‘kosten van laaggeletterdheid’ worden geschat op: € 1,13 miljard / jaar

Waarin kan BookaBooka ondersteunen

Er zijn diverse initiatieven welke de taalontwikkeling stimuleren, een van de voorbeelden is de voorleesexpress. De Stichting VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang komt er een vrijwilliger bij hen thuis om voor te lezen. Samen met de ouders streven ze ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen. BookaBooka kan een instrument zijn wat na deze periode van bezoeken wordt ‘achtergelaten’ bij dergelijke gezinnen, als stimulans om door te lezen en ook om ervoor te zorgen dat er een Nederlandse voorleesstem beschikbaar blijft. Wil je dit mogelijk maken? Neem dan contact op om meer te weten te komen over de sponsoring van dit initiatief.

Er wordt vanuit diverse perspectieven wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de taalontwikkeling en welke initiatieven het beste bijdragen aan het bevorderen ervan. Het ‘(voor)leesgedrag’ tijdens de onderzoeksperiode is lastig objectief te meten, men doet dit nu dmv vragenlijsten. BookaBooka zou een speler kunnen zijn om mbv een opt in data te verzamelen voor onderzoek waarbij men een veel gedetaileerder beeld krijgt van het leesgedrag. Bijvoorbeeld: hoeveel boeken worden er gelezen, hoe ver komt men in het boek, hoeveel seconden doet iemand over een bladzijde, etc.

Weet je nog meer situaties waarin BookaBooka een bijdrage kan leveren? Laat het ons weten!

Bronnen: