brainbro

BookaBooka wordt ontwikkeld door BrainBro. De missie van BrainBro is het stimuleren van de cognitieve groei bij kinderen door het bouwen van educatieve apps. Kinderen staan bij ons op 1, 2 en 3. Een app ervaring zonder reclame en verleiding, dat moet toch kunnen? We maken de app ‘BookaBooka’, een all you can eat buffet van prachtige prentenboeken.

Ambities

Stimuleren taalontwikkeling

We willen graag een bijdrage leveren aan de taalontwikkeling van jonge kinderen. We zijn van mening dat de liefde voor lezen kan ontstaan in een omgeving waarbij er volop keus is om te lezen, voorgelezen te worden en een kind veilig zijn eigen weg mag ontdekken.

Voorleescultuur

Studies wijzen uit dat het dagelijks voorlezen aan kleine kinderen een significante bijdrage levert aan de taalontwikkeling. Niet elk gezin heeft de gewoonte om dagelijks voor te lezen. Dit kan verschillende oorzaken hebben, maar het effect is dat het kind zijn leven begint met een taalachterstand. Taal ligt aan de basis van informatie verwerking, en deze achterstand heeft daarom ook een negatief effect op andere vlakken van de ontwikkeling. Met de meerdere te kiezen voorleesstemmen in BookaBooka willen we ieder kind het privilege geven om dagelijks voorgelezen te worden en zo zich nieuwe woorden eigen te maken en bijvoorbeeld de juiste uitspraak te leren.

Tweetalig / meertalig / multicultureel

Opgroeien in een meertalige situatie heeft zijn uitdagingen, maar jonge kinderen zijn erg flexibel met het oppikken van een nieuwe taal. Studies wijzen uit dat voor de taalontwikkeling het niet perse uitmaakt in welke taal er wordt voorgelezen, als het maar gebeurt. Als het kind in taal A een concept leert te koppelen aan een woord, dan zal dit hierna in taal B makkelijker gaan. Door onze boeken in meerdere talen aan te bieden, is er de mogelijkheid om een brug te slaan tussen de talen, en wordt het kind optimaal ondersteund in een meertalige situatie.

We zouden graag alle talen van de wereld ondersteunen, help je mee om deze doelstelling te bereiken?

Specifieke doelgroepen

Niet voor alle kinderen is er even veel aandacht in het boekenvak. We zetten ons in om onze boeken voor iedereen beschikbaar te maken. Zo hebben we ondersteuning voor boeken in videoformaat voor dove en slechthorenden en extra instellingen voor kinderen met dyslexie.

Kosteneffectief

Er gaat veel geld om in stimuleringsregelingen voor taalontwikkeling. Met BookaBooka willen we een kosteneffectief instrument bieden om samen met andere initiatieven de cirkel van taalachterstand te doorbreken.

We gaan graag constructies aan waarbij we BookaBooka kunnen laten belanden bij de doelgroep die het extra hard nodig heeft.

Het Team

Sjors Miltenburg
Eigenaar
sjors@bookabooka.com

Nienke Miltenburg-Soeters
Content Manager
nienke@bookabooka.com

Lida Soeters
Eindredacteur
lida@bookabooka.com

Ons team wordt versterkt door een groot aantal mensen die er met veel enthousiasme voor zorgen dat de titels worden vertaald en worden voorgelezen.
We verwelkomen nieuwe enthousiastelingen die mee willen werken aan onze doelstellingen graag. Je kan er zelfs wat mee verdienen.

Samenwerkingen