Publiceer je prentenboek bij BookaBooka

We zijn altijd op zoek naar mooie prentenboeken!

Welkom bij BookaBooka, dé app die er voor zorgt dat de creatieve kracht achter prentenboeken een eerlijke beloning krijgt. We keren 50% van onze abonnementsgelden, na aftrek van een aantal kosten, uit aan de rechthebbenden. Lees hier meer over ons beloningsmodel.

Wat kan je verwachten als je je aansluit bij het BookaBooka platform?

 • Verdien nogmaals aan eerder verschenen titels
  Een boek dat jaren geleden uitgegeven is, is meestal nog prima actueel. Er staat je niks in de weg om je prentenboek nogmaals in de markt te zetten.
  Heb je je boek zelf uitgegeven? Creëer dan een tweede afzetkanaal voor je werk en promoot digitaal de aanschaf van je fysieke boek.
 • Bereik nieuwe markten
  BookaBooka is beschikbaar in verschillende taalgebieden. Verschillende vertalers zijn actief om prentenboeken te vertalen.
 • Benut meerdere kanalen
  We claimen geen exclusieve uitgeefrechten. Vind je nog een andere mogelijkheid om je werk te publiceren? Geen probleem!
 • Oneindige oplage
  Een groot voordeel van digitale boeken is dat je boek nooit out of print raakt.
 • Inzicht in gebruik
  Eer uit je werk door waardering, dat wil iedereen. Krijg 1x per maand een rapport waarin je ziet hoe vaak je prentenboeken gelezen worden. Hoeveel procent van de lezers haalt de laatste bladzijde?
 • Beloning naar rato van leesgedrag
  Is je boekje populair en wordt het veel gelezen? Dan heb je volgens ons recht op een groter gedeelte van de taart.

Waar worden verhalen op gescreend?

 • Is het een prentenboek?
  Onder ‘prentenboek’ verstaan we titels voor de doelgroep 1-8 jaar waarbij er veel beeld te vinden is bij relatief weinig tekst.
  Ga uit van minimaal 12 illustraties voor het verhaal.
  Ga uit van maximaal 60 seconden voorlezen bij 1 illustratie, maar liever 30. Het is geen ramp als een pagina wat meer tekst heeft, maar als het structureel is wel. Dit om de aandachtsspanne van de kinderen die nog niet kunnen lezen vast te kunnen houden bij het getoonde beeld.
 • Beoordeling kwaliteit
  • Zijn de illustraties van voldoende kwaliteit (in dezelfde stijl, ondersteunend aan de tekst, en is er voldoende te zien?)
  • Is het onderwerp van het verhaal bekend bij kinderen en spreekt het aan?
  • Heeft het verhaal kenmerken die zich lenen voor het doen van voorspellingen en actief meedoen?
  • Heeft het verhaal heeft één centraal ‘probleem’ dat opgelost wordt?
 • Voldoet het verhaal aan onze kernwaarden?
  • Gelijkwaardigheid
  • Respect
  • Verdraagzaamheid
  • Afwezigheid van religieuze inhoud
 • Is het copyright beschikbaar?
  Ligt het (exclusieve) copyright nog bij een eerdere uitgever en doet deze er al geruime tijd niks mee? In de auteurswet is geregeld dat je in dat geval het copyright weer terug kunt vragen. Je kunt het copyright ook terugvragen voor puur de “digitale markt”. Hulp nodig? Brainbro heeft een template voor het terugvragen van copyright bij een uitgever.

Hoe gaan we te werk?

 1. Stuur het manuscript (afbeeldingen + tekst, bijvoorbeeld als pdf) van je boek naar manuscript@brainbro.nl
  • Vermeld bij wie het copyright ligt (uitgever / auteur / illustrator / vormgever / vertaler / overig) en de hierbij behorende contactgegevens (email / telefoonnummer).
  • Vermeld of je in contact staat met de andere rechthebbenden en of zij op de hoogte zijn van je verzoek tot publicatie in BookaBooka.
 2. We screenen of het manuscript geschikt is voor publicatie en proberen je zo snel mogelijk van een reactie te voorzien..
 3. Liggen de copyrights nog (te slapen) bij een uitgever? Dan kun je ze daar in Nederland proberen terug te vragen op basis van artikel 25e van de auteurswet. Pas wanneer de copyrights terug zijn gaan we verder.
 4. Wij verifiëren of alle rechthebbenden het eens zijn met de verdeling van de inkomsten en leggen de afspraken over de publicatie van het boek vast in een contract.
 5. We zetten het boek in BookaBooka achter een geheime code. Je kunt door middel van deze code inzien of je het eens bent met de manier waarop je boek geïmporteerd is in BookaBooka.
 6. Bij een akkoord zetten we het boek ‘live’ voor de abonnees en deel je naar rato van leesgedrag mee in de inkomsten uit de abonnementsgelden.