No Image Available
Pleun har jierdei
 Auteur(s): Rachel Zadok  Illustrator(s): Candace di Talamo  Taal: Frysk
Beschrijving:

Pleun wurdt seis jier hjoed!
En se krijt in hiel spesjaal kado.
Se mei sels kieze hokker bist se as kado krijt.
Dat is bysûnder. Wat soesto kieze?