No Image Available
It magyske blokje
 Auteur(s): Lavina Mahbubani  Illustrator(s): Rohit Karandadi  Taal: Frysk
Beschrijving:

Bibi har broer hat in moaie pinne.
As er nei skoalle is, wol Bibi dêr stikem mei skriuwe.
Mar as se it laadsje iepen docht, fynt se in magysk blokje.
En dat bliuwt oan de pinne plakken, en ek oan oare dingen.
Mar net oan alles. Wat in nuver ding.