Prentenboeken in meerdere talen

In BookaBooka kun je binnenkort meerdere talen kiezen.

Voorgelezen worden is heel belangrijk voor de taalontwikkeling en het opbouwen van de woordenschat. Het maakt daarbij niet uit in welke taal er precies voorgelezen wordt.

Tweetalige gezinnen

Door het aanbieden van dezelfde boeken in meerdere talen bieden we ondersteuning voor tweetalige gezinnen. Bijvoorbeeld gezinnen met een migratieachtergrond, waarbij de voertaal thuis anders is dan die op school. Laat mama of papa maar voorlezen in de taal die ze het meest vloeiend spreken, dit komt de taalvaardigheid van de kinderen ook buiten de moedertaal van de ouders ten goede.

Spelenderwijs Engels leren

Het kan ook handig zijn voor het aanleren van een nieuwe taal. Laat je als kind bijvoorbeeld eerst in het Nederlands voorlezen, en hierna in het Engels. Er blijven vanzelf woord-associaties hangen, en zo kom je spelenderwijs tot een ontwikkeling van je taalgevoel van de tweede taal.

Elke talencombinatie mogelijk

Het maakt BookaBooka niks uit of het de talen combinatie Nederlands-Arabisch of Deens-Duits-Engels is. Hiermee kan BookaBooka ook buiten het Nederlandse taalgebied ingezet gaan worden.

Help je mee?

Inmiddels bevat onze bibliotheek meer dan 100 prentenboeken voor kinderen in leeftijdscategorieën van 2 tot 10 jaar. De eerste 20 boeken zijn al vertaald naar het Frans. Maar alleen Frans ondersteunen is natuurlijk niet genoeg.

Spreek jij vloeiend een 2e taal, en lijkt het je leuk om ons te helpen met het vertalen van onze bibliotheek? Neem dan contact met ons op via info@brainbro.nl.