No Image Available

Wem gehört dieser Schuh?

 Auteur(s): Hoàng Ngọc Đoan Trang & Phùng Nguyên Quang  Illustrator(s): Phùng Nguyên Quang  Taal: Deutsch
 Beschrijving:

Krokodil bekommt einen Schuh auf den Kopf.
Au! Das tut weh.
Er ist wütend und sucht den Besitzer des Schuhs.
Dem wird er eine Lektion erteilen …

Other Books By - Hoàng Ngọc Đoan Trang & Phùng Nguyên Quang

No Image Available これはだれのクツ? Hoàng Ngọc Đoan Trang & Phùng Nguyên Quang
No Image Available ЧИЙ це черевик? Hoàng Ngọc Đoan Trang & Phùng Nguyên Quang
No Image Available ¿Quién me ha tirado su zapato? Hoàng Ngọc Đoan Trang & Phùng Nguyên Quang
No Image Available Čí je to bota? Hoàng Ngọc Đoan Trang & Phùng Nguyên Quang
No Image Available Van wie is deze schoen? Hoàng Ngọc Đoan Trang & Phùng Nguyên Quang
No Image Available Fan wa is dizze skoech? Hoàng Ngọc Đoan Trang & Phùng Nguyên Quang
No Image Available Who threw that shoe? Hoàng Ngọc Đoan Trang & Phùng Nguyên Quang
No Image Available من يملك هذا الحذاء؟ Hoàng Ngọc Đoan Trang & Phùng Nguyên Quang
No Image Available A qui est cette chaussure? Hoàng Ngọc Đoan Trang & Phùng Nguyên Quang
No Image Available Van wie is deze schoen? Hoàng Ngọc Đoan Trang & Phùng Nguyên Quang
 Back