No Image Available

Twa freonen

 Auteur(s): Emy Geyskens & Kolet Janssen  Illustrator(s): Sanne Miltenburg  Taal: Frysk
 Beschrijving:

Tuur en Jordan sitte yn deselde klasse en binne bêste freonen, ek al giet it der by Tuur thús hiel oars oan ta as by Jordan.
Yn ‘e simmerfakânsje moetsje se elkoar mei harren memmen yn ‘e supermerk en dan sil Jordan by Tuur boartsje.

Other Books By - Emy Geyskens & Kolet Janssen


 Terug