No Image Available
Stoute Stijn en de donkere berch
 Auteur(s): Nguon Sakal  Illustrator(s): Seng Visal  Taal: Frysk
Beschrijving:

Stijn is noch lyts. Hy mei noch net yn it djippe wetter swimme.
Mar as mem efkes net sjocht, docht er it stikem dochs.