No Image Available
Ridderstriid
 Auteur(s): Nicola Smith  Illustrator(s): Dianne Makings  Taal: Frysk
Beschrijving:

Sara en Zoë boartsje ridderke.
In gemiene draak pakt harren diamant ôf.
Se geane der efteroan.