No Image Available
Myn bêste freondinne
 Auteur(s): Anupa Lai  Illustrator(s): Suvidha Mistry  Taal: Frysk
Beschrijving:

Dit boekje giet oer in famke. Se wol hiel graach
dat har freondintsje út ‘e spegel komt.
As se sliept dan dreamt se dat har freondintsje
wól út ‘e spegel komt.