No Image Available

Koosje makket muzyk

 Auteur(s): Karen van Holst Pellekaan  Illustrator(s): Vera de Backker  Taal: Frysk
 Beschrijving:

Koosje wol it leafst de hiele dei yn de bosk boartsje.
Mem seit dat it miskien tongerje sil, mar dêr is Koosje hielendal net bang foar.
Se giet derop út en ûntdekt alderhande dingen dêr’t se muzyk mei meitsje kin.

Other Books By - Karen van Holst Pellekaan

No Image Available コシェとおんがく Karen van Holst Pellekaan
No Image Available コシェはおこった Karen van Holst Pellekaan
No Image Available Knight Pigley Karen van Holst Pellekaan
No Image Available Kaz está enojado Karen van Holst Pellekaan
No Image Available Кузя створює музику Karen van Holst Pellekaan
No Image Available Кузя сердиться Karen van Holst Pellekaan
No Image Available Kaz hace música Karen van Holst Pellekaan
No Image Available Kaz makes music Karen van Holst Pellekaan
No Image Available Kaja macht Musik Karen van Holst Pellekaan
No Image Available Colin fait de la musique Karen van Holst Pellekaan
 Back