No Image Available
Essi yn ‘e beamtop
 Auteur(s): Sangeeta Velegar  Illustrator(s): Sarthak Sinha  Taal: Frysk
Beschrijving:

Essi komt fierstente let thús.
It is al hast bêdtiid!
Har mem wol witte wêr’t se west hat.
En se fertelt in ferhaal oer iikhoarntsjes en in fleantúch
en har mem leaut der hielendal neat fan.