No Image Available
Efkes wachtsje
 Auteur(s): Lin de Laat  Illustrator(s): Emma Wilson  Taal: Frysk
Beschrijving:

Joep moat hiel nedich útlitten wurde.
Hy besiket de oandacht fan Joris te lûken, mar dy seit elke kear ‘efkes wachtsje’.
En dan, as Joris einliks klear is om him út te litten, bliuwt Joep lizzen.