No Image Available

De lytse draak sûnder fjoer

 Auteur(s): Karen van Holst Pellekaan  Illustrator(s): Vera de Backker  Taal: Frysk
 Beschrijving:

Rico de draak is net krekt as oare draken: hy kin net fjoerspuie.
Fertrietlik giet er de wide wrâld yn. Fjoer fynt er dêr net,
mar wol in hazze mei wa’t er bêste freonen wurdt.
En nei in winter lang sprútsjes iten te hawwen, kriget er in knallende ferrassing…

Other Books By - Karen van Holst Pellekaan

No Image Available コシェとおんがく Karen van Holst Pellekaan
No Image Available コシェはおこった Karen van Holst Pellekaan
No Image Available Knight Pigley Karen van Holst Pellekaan
No Image Available Kaz está enojado Karen van Holst Pellekaan
No Image Available Кузя створює музику Karen van Holst Pellekaan
No Image Available Кузя сердиться Karen van Holst Pellekaan
No Image Available Kaz hace música Karen van Holst Pellekaan
No Image Available Kaz makes music Karen van Holst Pellekaan
No Image Available Kaja macht Musik Karen van Holst Pellekaan
No Image Available Colin fait de la musique Karen van Holst Pellekaan
 Back