No Image Available

De allergykampioen

 Auteur(s): Emy Geyskens & Kolet Janssen  Illustrator(s): Sanne Miltenburg  Taal: Frysk
 Beschrijving:

Fyn fielt har gau thús yn har nije klasse.
Se dûnset mei de famkes en fuotballet mei Mark en Mo.
Op de jierdei fan de juf binne der koekjes.
Mar dêr mei Fyn net fan ite, want se is allergysk foar molke en nuten. Se mei allinne spesjale koekjes ite.
Hoe komt it dan dat it dochs noch mis giet?
Dêr wit Mark mear fan…

Other Books From -

Other Books By - Emy Geyskens & Kolet Janssen

No Image Available دو دوست Emy Geyskens & Kolet Janssen
No Image Available Twa freonen Emy Geyskens & Kolet Janssen
No Image Available Die Allergiemeisterin Emy Geyskens & Kolet Janssen
No Image Available La championne des allergies Emy Geyskens & Kolet Janssen
No Image Available Two friends Emy Geyskens & Kolet Janssen
No Image Available Zwei Freunde Emy Geyskens & Kolet Janssen
No Image Available Deux amis Emy Geyskens & Kolet Janssen
No Image Available Twee vrienden Emy Geyskens & Kolet Janssen
 Back