No Image Available
Bo en Babs yn ‘e wyn
 Auteur(s): Marijke ten Cate  Illustrator(s): Marijke ten Cate  Taal: Frysk
Beschrijving:

It waait hurd bûten, tige hurd.
Alle blêdsjes litte los.
En de wyn lûkt oan ‘e klean.
Mar dat fine Bo en Babs net slim.
Se rinne efter in losse paraplu oan
en draakjefleane mei Big en Bear.
Hearlik fine se dy gekke wyn!