No Image Available
Betsie sliept bûten
 Auteur(s): Bindu Gupta  Illustrator(s): Kanak Shashi  Taal: Frysk
Beschrijving:

Betsie is te grut wurden om troch de hikke te passen.
Se krijt allegear ried fan har freonen, mar
dy wurkje net.
Se sil séls in oplossing betinke moatte.