Aventoeren yn bad

 Auteur(s): Tracy Lynn Chemaly & Sarah-Jane Williams  Illustrator(s): Robert McEwan  Taal: Frysk
 Beschrijving:

As Sepp yn bad giet, belibbet er de wyldste aventoeren.
Sjochsto mei nei de aventoeren dy’t hy dizze kear belibbet?