Showing 1-8 of 8 Books
De Wibeltosk
Kim hat in wibeltosk. Se docht him de hiele dei hinne en wer mei har tonge. Se wol graach dat...
Auteur(s):Reshma Thapa Gurun
De wiebeltand
Kim heeft een wiebeltand. Ze doet 'm de hele dag heen en weer met haar tong. Ze wil graag dat...
Auteur(s):Reshma Thapa Gurun
Der wackelige Zahn
Kim hat einen wackeligen Zahn. Sie bewegt ihn den ganzen Tag mit ihrer Zunge hin und her. Sie möchte ihn...
Auteur(s):Reshma Thapa Gurun
El diente tambaleante
Kim tiene un diente que se tambalea. Todo el día lo empuja con la lengua. Quiere que salga, pero todavía...
Auteur(s):Reshma Thapa Gurun
La dent qui bouge
Tayla a une dent qui bouge. Elle la remue avec sa langue toute la journée. Elle voudrait bien qu'elle tombe,...
Auteur(s):Reshma Thapa Gurun
The wobbly tooth
Kim has a wobbly tooth. All day long she prods it with her tongue. She wants it to come out,...
Auteur(s):Reshma Thapa Gurun
Zoubek, který se hýbe
Kimin zoubek se hýbe. Celý den ho jazykem hýbe - sem a tam. Přeje si, aby jí už vypadl, ale...
Auteur(s):Reshma Thapa Gurun
Розхитаний зуб Розхитаний зуб
Одного недільного ранку Кіра помітила, що в неї почав хитатися зуб. Вона розхитувала його язиком вперед-назад цілий день. Вона дуже...
Auteur(s):Reshma Thapa Gurun