No Image Available

بینو و قلعه‌ی برفی

 Auteur(s): Marcel van Driel  Illustrator(s): Vera de Backker  Taal: فارسی
 Beschrijving:

دیشب برف باریده‌ است.
برای‌ همین بینو به شدّت هیجان‌زده‌ است.

او می‌خواهد یک قلعه‌ی برفی درست کند.
بینو از دوستانش کمک می‌گیرد.

ساختن قلعه‌ی برفی همراه با دوستان آسان و سریع پیش می‌رود.
حالا دیگر وقت خوش‌ گذراندن است!


Other Books From -
Other Books By - Marcel van Driel


No Image Available Bino hat Angst Marcel van Driel
No Image Available Bino ist traurig Marcel van Driel
No Image Available Bino ist sauer Marcel van Driel
No Image Available Bino ist glücklich Marcel van Driel
No Image Available Bino und der Wal Marcel van Driel
No Image Available Bino will alles! Marcel van Driel
No Image Available Bino und Bär Marcel van Driel

 Back
Link om BookaBooka te downloaden in de App Store
Link om BookaBooka te downloaden in de Google Play Store
Link naar BookaBooka in de Microsoft Store