No Image Available

برقص، لیزی!

 Auteur(s): Matona Fatman  Illustrator(s): Aimee Ayres  Taal: فارسی
 Beschrijving:

لیزی کلاس باله می‌رود.
همه بچه‌های کلاس برای این اجرای بزرگ تمرین می‌کنند.
لیزی برای اجرا نگران است، چون فکر می کند به‌اندازه کافی آماده نیست.
اما بعد، هدیه‌ای از مامان‌بزرگ دریافت می‌کند.

Other Books By - Matona Fatman


 Terug