No Image Available

ЧИЙ це черевик?

 Auteur(s): Hoàng Ngọc Đoan Trang & Phùng Nguyên Quang  Illustrator(s): Phùng Nguyên Quang  Taal: Yкраїнський
 Beschrijving:

Якось торохнуло Крокодила по голові черевиком.
Ой! Боляче!
Розлютився Крокодил та й пішов шукати власника черевика.
Ох, і дасть він йому прочуханки…

Other Books By - Hoàng Ngọc Đoan Trang & Phùng Nguyên Quang

No Image Available これはだれのクツ? Hoàng Ngọc Đoan Trang & Phùng Nguyên Quang
No Image Available ¿Quién me ha tirado su zapato? Hoàng Ngọc Đoan Trang & Phùng Nguyên Quang
No Image Available Čí je to bota? Hoàng Ngọc Đoan Trang & Phùng Nguyên Quang
No Image Available Van wie is deze schoen? Hoàng Ngọc Đoan Trang & Phùng Nguyên Quang
No Image Available Fan wa is dizze skoech? Hoàng Ngọc Đoan Trang & Phùng Nguyên Quang
No Image Available Who threw that shoe? Hoàng Ngọc Đoan Trang & Phùng Nguyên Quang
No Image Available من يملك هذا الحذاء؟ Hoàng Ngọc Đoan Trang & Phùng Nguyên Quang
No Image Available Wem gehört dieser Schuh? Hoàng Ngọc Đoan Trang & Phùng Nguyên Quang
No Image Available A qui est cette chaussure? Hoàng Ngọc Đoan Trang & Phùng Nguyên Quang
No Image Available Van wie is deze schoen? Hoàng Ngọc Đoan Trang & Phùng Nguyên Quang
 Back